Строителство >> Проектантска дейност

Фирми в отрасъл Проектантска дейност

 • АЙВА - Б

  Пловдив

  Проучване и проектиране, консултантска дейност, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, строителство и инженеринг

  “АЙВА-Б” ЕООД е основана през 2004 год. като еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност – Проучване и проектиране, консултантска дейност, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, строителство и инженеринг. “АЙВА-Б” ЕООД разполага със състав...
 • АПРОПО ВИОЛЕТА БАКУНИНА

  Казанлък

  Изработване на инвестиционни проекти и устройствени планове; Консултации в областа на строителството

  Фирма ЕТ АПРОПО - ВИОЛЕТА БАКУНИНА се занимава с: • Изработване на инвестиционни проекти, по части, архитектура, строителни конструкции, ел инсталации, водопровод и канализация, технология, отопление и вентилация, вертикална планировка. • Изработване на устройствени планове, консултации...
 • АРКА КОНСУЛТ

  София

  Консултант, строителен надзор, проектант по част Пътна, ПБЗ и пожарна безопасност

  Арка консулт ЕООД извършва: * Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и / или строителен надзор съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи.* Проектантска дейност по част Пътна, ПБЗ и Пожарна безопасност. Консултант, строителен надзор.
 • ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ

  София

  Проучвателна, проектантска и консултантска дейност

 • КАСИ АУТОМЕЙШЪН

  Варна

  Автоматизация

  КАСИ АУТОМЕЙШЪН ООД е създадена през 2006г. Тя работи в областта на проектирането и изграждането на системи в административни, промишлени, селскостопански, обществени и жилищни сгради. Целта на фирмата е да предлага на клиентите си съвременни решения и качествено изпълнение на поетите ангажименти използвайки...
 • ПРОЕКТ ТРОЙ

  Варна

  Проектиране, експертизи, консултации, ОВОС

  Фирмата е създадена през 2004 г. и се занимава с: Проектиране на морски хидротехнически обекти (кейове, вълноломи, пристанища, пристани), геозащитни съоръжения (буни, дамби, изкуствени плажове, пилотни и анкерни противосвлачищни конструкции, дренажни и отводнителни съоръжения, противоабразионни съоръжения),...
 • СФЕРА 2005

  Варна

  Проектиране на строителни конструкции

  Фирма СФЕРА 2005 извършва проектиране на жилищни и обществени сгради, хотели, логистични центрове и малки предприятия, вертикални и хоризонтални складове за зърнени храни, укрепителни съоръжения за изкопи и части от вертикалната планировка, транспортни съоръжения. Видът на конструкциите могат да бъдат...
 • АВА ПРОЕКТ ЕООД

  София

  Проектантска дейност

  Проектантско бюро Ава Проект, с ръководител арх. Виржиния Илиева извършва комплексно проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради, интериор и дизайн. Проектирани обекти: • Жилищни блокове в жк Младост 2, жк Младост 3, ул. Тимок, ул. Карнеги, ул. Ами Буе, кв. Овча купел, кв. Кръстова вада,...
 • АЛЕКСАНДРОВ АРХИТЕКТИ

  София

  инвестиционно проектиране

 • АППРА ПРО

  София

  Проектантско бюро

  Проектантското ни бюро се състои от няколко проектанта-строителни инженери, завършили Университета за Архитектура, Строителство и Геодезия в гр. София. Често привличаме още колеги за работа по определени проекти. Възможно е и сформиране на екип от проектанти по всички специалности за даден инвестиционен...
803 резултата в 81 страници
Открийте ни в Google+